goedvooramstelveen.nl

Goed voor Amstelveen is een lokale partij. In overleg met de fractievoorzitter is een site gemaakt zonder teveel franje. Belangrijk uitgangspunt van de partij zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG). Deze zijn qua kleur gekoppeld aan de speerpunten van de partij.

Ook is extra aandacht besteed aan de mens achter de politiek.